ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
ข่าวการแข่งขัน

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส LTAT Level 1 “Coaching Beginner & Intermediate Players” Course

 
ลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯอัพเดท ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.